Školák

Včelka cvičení na čtení – aplikace

https://www.vcelka.cz

Procvičování na doma i do školy, které pomáhá a baví!

Cvičení na čtení vychází z principů, které používají speciální pedagogové v poradnách. Metodickým garantem je PaedDr. Renata Wolfová. Cvičení jsou vhodná pro děti na 1. stupni ZŠ, v případě obtíží se čtením i pro starší. Při individuálním procvičování se aplikace umí na míru přizpůsobit danému dítěti, ať už je se čtením napřed nebo pozadu.

Hravouka – aplikace pro Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circusatos.littlemousesencyclopedia&hl=cs&gl=US

Přidejte se k Malé Myšce na jejím průzkumu fantastického přírodního světa! V ručně namalovaných kulisách lesa, rybníku či zahrady se společně seznámíte s nespočtem druhů zvířat a rostlin a dozvíte se, jak se různí živočichové chovají ve svém přirozeném prostředí.

– objevte více než 160 druhů zvířat a rostlin ve 4 různých prostředích
– vzdělávání hravou formou
– jednoduché intuitivní ovládání
– od českých autorů

Vyjmenovaná slova + vyjmenovaná slova v písni/ video

Co jsou to vyjmenovaná slova?

  • Skupiny slov v českém jazyce, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z) píše y/ý
  • kromě těchto slov se používá i ve slovech příbuzných a odvozených
  • Nemusí se jednat jen o kořeny slov (předpona vy/vý např)
  • Existují i odchylky

Která písmena tam patří? Zapamatuj si mnemotechnickou pomůcku:

B, F, L, P, M, P, S, V, Z = Be Fe Le Me Pes Se VeZe

B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk

F

fyzika

L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš, plytký, vlys, Volyně

M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

V

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-vý

Z

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova/ – v odkazu najdete přehled vyjmenovaných slov včetně chytáků, procvičování a testů

Státní svátky České republiky

Státní svátek je den, který je spojený s historií státu. Připomínáme si významnou událost, která zasáhla do dějin naší země. Česká republika má takových svátků 7. Stručný přehled státních svátků 1. leden – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU Tento svátek se váže k roku 1993, kdy 1.1. vznikly rozdělením Československé federativní republiky dva samostatné státy: …

Číst víceStátní svátky České republiky

Grafomotorická cvičení -videa

Při nácviku správného psaní je třeba uvolňovat ruku a vést dítě k správnému sezení. Často se ale v praxi zapomíná na to, že i po skončení je vhodné uvolnit svaly, které byly touto činností přetěžovány.

Video 1: uvolnění paží, správné sezení, správné držení pera, cviky po psaní

https://www.jak-spravne-psat.cz/video-uvolnovaci-cviky/

Video 2: uvolňovací cviky rukou a prstů

Grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení a jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Měli bychom proto u předškoláka podporovat všechny dovednosti – od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma.  Grafomotorická cvičení mají velké množství variací. Pro inspiraci přikládáme několik pracovních …

Číst víceGrafomotorika

Jak rozvíjet u dětí grafomotoriku?

Přirozenou součástí dětského vývoje grafomotoriky je kresba. Do věku čtyř let stačí nechat iniciativu na nich, ale podporovat jejich zájem, který podle odborníků propuká už ve dvou letech. Pokud však ve věku čtyř až pěti let dítě stále samo neprojevuje zájem o kreslení, zjistěte příčinu a vytvořte podnětné prostředí plné činností rozvíjející hrubou i jemnou motoriku a zrakové vnímání. Pokud je vývoj dítěte přirozený a bez větších odchylek, lze v tomto věku u dítěte pozorovat aktivní zájem o kresbu.

Více zde:https://www.jak-spravne-psat.cz/grafomotorika