Začínáme psát

Jak naučit správně držet tužku

Možná si říkáte, že na držení tužky není nic složitého. Opak je ovšem pravdou. Vašeho potomka byste měli vést k tomu, aby tužku nejen držel, ale aby ji držel správně. S nácvikem správného držení je vhodné začít, jakmile dítě dá najevo svůj zájem o malování. Špatný úchop může vést k rychlému unavení ruky a bolesti, …

Číst víceJak naučit správně držet tužku

Grafomotorika pro předškoláky

Proč jsou grafomotorická cvičení důležitá? 

Hlavním cílem těchto cviků je uvolnit zápěstí a připravit ho tak na správný nácvik psaní v 1. třídě. Jakmile dítě nastoupí do školy, objeví se mnoho úkolů a oblastí, které bude muset zvládnout. Těžkopádné a pomalé psaní dětem hází klacky pod nohy: komplikuje jim učení a zbytečně vytváří stres jak ve třídě, tak i doma při plnění domácích úkolů.

Přitom rozcvičit zápěstí není vůbec složité. Pomohou vám grafomotorické omalovánky, při nichž si dítě ani nevšimne, že vlastně plní „úkol“. Tyto cviky vám také dávají možnost naučit dítě správně držet tužku a příliš na ni netlačit. Omalovánky jsou hravé: můžete si je vytisknout opakovaně, užít si střídání barev a motivů a vytvářet tak svou pomyslnou kolekci školních batohů. Váš budoucí školáček si u toho ani nevšimne, že právě dělal něco s tak nesrozumitelným názvem jako „grafomotorické cvičení“.

grafomotorická omalovánka 1 grafomotorická omalovánka 2

zdroj:https://www.agatinsvet.cz

Správný úchop tužky

Správné psaní a především úchop psacích potřeb není tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Jste si opravdu jisti, že vaše dítě drží psací potřeby správně? Zjistěte prostřednictvím následujících obrázků a rad jak opravdu správně psát. http://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/

Grafomotorická cvičení – videa

Při nácviku správného psaní je třeba uvolňovat ruku a vést dítě k správnému sezení. Často se ale v praxi zapomíná na to, že i po skončení je vhodné uvolnit svaly, které byly touto činností přetěžovány.

Video 1: uvolnění paží, správné sezení, správné držení pera, cviky po psaní

https://www.jak-spravne-psat.cz/video-uvolnovaci-cviky/

Video 2: uvolňovací cviky rukou a prstů

Grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení a jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Měli bychom proto u předškoláka podporovat všechny dovednosti – od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma.  Grafomotorická cvičení mají velké množství variací. Pro inspiraci přikládáme několik pracovních …

Číst víceGrafomotorika

Jak rozvíjet u dětí grafomotoriku?

Přirozenou součástí dětského vývoje grafomotoriky je kresba. Do věku čtyř let stačí nechat iniciativu na nich, ale podporovat jejich zájem, který podle odborníků propuká už ve dvou letech. Pokud však ve věku čtyř až pěti let dítě stále samo neprojevuje zájem o kreslení, zjistěte příčinu a vytvořte podnětné prostředí plné činností rozvíjející hrubou i jemnou motoriku a zrakové vnímání. Pokud je vývoj dítěte přirozený a bez větších odchylek, lze v tomto věku u dítěte pozorovat aktivní zájem o kresbu.

Více zde:https://www.jak-spravne-psat.cz/grafomotorika

Procvičování psacího písma

Každé písmenko si můžete samostatně stáhnout a vytisknout na domácí tiskárně. Zároveň je u každého písmenka zobrazen návod na jednotlivé tahy.

zdroj:www.bobyho-skola.cz

Poznaváme samohlásky – pracovní listy

Formou několika hravých úkolů v pracovních listech si děti procvičí psaní velkých tiskacích písmen A, E, I, O, U a zejména si upevní jejich vizuální podobu. Ke každému pracovnímu listu je připojeno i krátké zábavné video, které děti blíže seznámí s probíraným písmenem. Pracovní listy jsou určeny především žákům prvních tříd nebo bystrým předškolákům.

zdroj: https://edu.ceskatelevize.cz

Leváctví

Leváctví je přednostní užívání jednoho z párových orgánů, a to nejen ruky, ale též nohy, oka a ucha. U většiny lidí je vrozené a výrazně ovlivněné dědičností. V literatuře se uvádí, že k vyhranění dochází mezi 3. – 5. rokem v závislosti na dozrávání nervové soustavy. Začíná-li dítě stále častěji používat levou ruku, podporujeme tuto skutečnost a rodiče se s ní musí smířit. 

Tzv. přecvičování leváka je trestuhodným činem poškozujícím dítěte. Nejde totiž pouze o činnost ruky. Zcela na počátku akce stojí podnět jdoucí z pravé hemisféry, plánování pohybu z téže strany. Nutí-li dospělý dítě pracovat druhou rukou, brání přirozenému vývoji, poškozuje ho, protože mu vnucuje podmínky pro něj nevhodné. Zkuste pravákovi dát lžíci do levé ruky, mnohdy se ani nenají.

Někteří dospělí, kteří uvádějí, že jsou přecvičení leváci, popisují své přetrvávající obtíže – nečitelný rukopis, vysokou chybovost, obtíže při orientaci v prostoru, obtíže při rozlišování pravé a levé strany. Výzkumy profesora Sováka ukázaly na opoždění vývoje řeči, zadrhávání, poruchy chování, u menších dětí pomočování, poruchy spánku. Tyto aktivity ukazují na stresovou situaci, v níž se organismus dlouhodobě nachází.

Sledování dítěte v různých situacích je cestou k určení vedoucí ruky, nohy, oka či ucha.

Průkazné aktivity:

  • Hračky, pastelky, lžíci bere do levé ruky. Podáme-li předmět do pravé, předá si ho do levé.
  • Odráží se levou nohou.
  • Přikládá kukátko k levému oku.

Již od mateřské školy je třeba dodržovat některé zásady:

  1. Nenutíme dítě k používání pravé ruky, protože je to „lepší“, protože většina lidí je pravorukých.
  2. Dítě sedí u stolečku, později v lavici tak, aby levým loktem nenaráželo do pravé ruky vedle sedícího souseda. 
  3. Předměty, hračky podáváme do levé ruky. Nejsme-li si jisti, zda je dítě skutečně levák, podáváme je (necháváme je ležet) ve stejné vzdálenosti od obou rukou. Papír na kreslení, sešit pokládáme vlevo od osy těla, při psaní zvedáme levý horní okraj.  
  4. Ve školním věku a později lze používat pomůcky, předměty pro leváky (pero, nůžky, pracovní nářadí apod.).
  5. Zcela nepřípustné jsou poznámky zesměšňující leváky, přecvičování na pravou ruku.
  6. Držení psacího náčiní v předškolním i školním věku se neliší významně od práce s pravákem. Sledujeme správné sezení při psaní (opora nohou o zem, přiměřeně vysoká pracovní plocha), správné držení psacího náčiní ve třech prstech, sklon psacího náčiní (hrot směřuje k rameni). 
  7. Přestože existuje doporučený sklon písma, netrváme za každou cenu na plnění toho požadavku.

více info: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/2870/LEVACI.html

zdroj: www.rvp.cz