Učíme se počítat do 10

Zde jsou dostupná interaktivní cvičení pro děti, zaměřená na určování počtu prvků, porovnávání a posloupnost čísel, sčítání a odčítání.

zdroj: www.skolakov.eu