Spolupráce mezi školami

Kamarádi ze zahraničí

Česká škola ve světě navázala spolupráci se ZŠ F.L.Čelakovského ve Strakonicích, díky níž si studenti obou škol mohou navzájem dopisovat. Zábavnou formou si tak, vedle navázání nových přátelství, procvičují český a anglický jazyk v psaném projevu.

O tento projekt je mezi našimi studenty velký zájem, a my tímto děkujeme paní učitelce Janě Rohové, z výše zmíněné základní školy, za vstřícný přístup.