Jak učíme? Zábavně.

Naše vize

Vizí našeho projektu je umožnit dětem od 4 let výuku českého jazyka kdykoliv a kdekoliv ve světě, prostřednictvím online interaktivních programů. Propagujeme myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je důležité nejen myšlení, ale hlavně – zábava!

V České škole ve světě se specializujeme na on-line výuku českého jazyka pro děti žijící v zahraničí, kterou jsme v pilotním programu zahájili v roce 2015. Od té doby úspěšně pokračujeme v distanční výuce češtiny pro každoročně se zvyšující počet studentů z mnoha zemí světa.

Spolupracujeme externě se základními školami v České republice a se společnostmi pro vývoj a tvorbu technologických a interaktivních programů zaměřených na výuku dětí.

Naše učení není rozhodně žádná nuda ani stereotyp, protože interaktivní výuka nabízí programy doslova šité na míru pro děti. Dětem chybí motivace, a tak často slyšíte od svých potomků: „proč se máme učit česky?“. Odpověď z vaší strany může být, aby se děti domluvily se svými českými kamarády nebo s rodinou. Další priorita proč se učit českému jazyku je povinná školní docházka, pokud má dítě české občanství.

Naše online interaktivní škola otevírá dětem prostor svobodně se učit, rozhodovat se a v neposlední řadě určovat tempo výuky. Proto jsou hodiny pro děti individuální, anebo v malých skupinách. Výuka je metodicky koncipována podle platných směrnic MŠ ČR a všechny lekce a aktivity jsou pečlivě připraveny s ohledem na specifika českého jazyka.

Jak učíme? Od první lekce používáme češtinu jako dorozumívací jazyk také v kurzech pro malé předškoláky. Může vám to připadat náročné, ale díky tomu začínají malí studenti dříve mluvit česky. Máme k dispozici nejmodernější výukové programové vybavení pro video a audio konference se vzájemným sdílením dat. V praxi mohou děti společně pracovat s učitelem tak jako v tradiční třídě.

Česká škola ve světě nabízí učení na dálku všem, kdo o něj mají zájem.

Kdo jsme

Jsme profesionální tým zkušených lektorek českého jazyka, které vystudovaly češtinu na českých univerzitách. Převážná část lektorů s námi spolupracuje externě, ale přesto se všichni pravidelně účastní odborných seminářů zaměřených na výuku češtiny pro cizince a na moderní metody ve výuce. Máme mnohaleté praktické zkušenosti s výukou malých cizinců přímo v zahraničí a v České republice.

Dijana

 • Pedagogická fakulta obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Pedagogická fakulta obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ nástavbové studium
 • 18 let praxe učitele v zahraničí
 • Praxe v Homeschooling
 • Praxe v internetovém vzdělávání
 • Záliby  – výtvarná činnost, četba

Jája

 • PedF UK -Speciální pedagogika
 • Výuka českého jazyka, dějepisu.
 • 9 let praxe pedagog u dětí se SVP
 • Praxe MŠ,ZŠ s OMJ
 • Záliby  – výtvarná a kreativní činnost, historie

Hela

 • Pedagogická fakulta obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Speciální pedagogika – nástavbové studium
 • Praxe v Homeschooling
 • Záliby  – cestování, fotografování

Jaké máme kurzy?

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat

– Jan Amos Komenský

Máte otázky?