Jak učíme? Zábavně.

Naše filozofie

Česká škola ve světě je škola vzdělávání českého jazyka pro malé cizince formou interaktivní online výuky.

Filozofií našeho projektu je umožnit dětem od 4 let výuku českého jazyka kdykoliv a kdekoliv ve světě, prostřednictvím online interaktivních programů. Propagujeme myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je důležité nejen myšlení, ale hlavně – zábava!

Naše učení není rozhodně žádná nuda ani stereotyp, protože jednotlivá interaktivní výuka nabízí programy pro děti tzv. na míru. Dětem chybí motivace, a tak často slyšíte od svých potomků, proč se mají učit česky? Odpověď z vaší strany může být, aby se děti domluvily se svými českými kamarády nebo s rodinou. Další priorita proč se učit českému jazyku je povinná školní docházka, pokud má dítě české občanství.

Naše online interaktivní škola otevírá dětem prostor svobodně se učit, rozhodovat se a v neposlední řadě určovat tempo výuky. A proto jsou hodiny pro děti individuální, anebo v malých skupinách. Výuka je metodicky koncipována podle platných směrnic MŠ ČR a všechny lekce a aktivity jsou pečlivě připraveny s ohledem na specifika českého jazyka.

Jak se učíme? Od první lekce používáme češtinu jako dorozumívací jazyk také v kurzech pro malé předškoláky. Může vám to připadat náročné, ale díky tomu začínají malí studenti dříve mluvit česky. Máme k dispozici nejmodernější výukové software pro video a audio konference se vzájemným sdílením dat. V praxi mohou děti společně pracovat s učitelem tak jako ve třídě. Česká škola ve světě nabízí učení na dálku všem, kdo o něj mají zájem.

Kdo jsme

Dijana
 • Pedagogická fakulta obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Pedagogická fakulta obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ nástavbové studium
 • 15 let praxe učitel v zahraničí
 • Praxe v Homeschooling
 • Praxe v internetovém vzdělávání
 • Záliby  – výtvarná činnost, četba
Helena
 • Pedagogická fakulta obor  Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Nástavbové studium Speciální pedagog
 • praxe Homeschooling
 • Záliby – cestování, fotografování
Jája
 • Střední pedagogická škola
 • Praxe Asistent pedagoga u děti se SVP
 • Ilustrátor
 • Záliby – výtvarná a kreativní činnost, historie

Jsme profesionální tým zkušených lektorek českého jazyka, které vystudovaly češtinu na českých univerzitách. Převážná část lektorů s námi spolupracuje externě, ale přesto se všichni pravidelně účastní různých seminářů zaměřených na výuku češtiny pro cizince a na moderní metody ve výuce. Máme také mnohaleté praktické zkušenosti s výukou malých cizinců přímo v zahraničí a v České republice.

Spolupracujeme externě se základními školami v České republice a se společnostmi pro vývoj a tvorbu technologických a interaktivních programů k výuce dětí.

Jaké máme kurzy?

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat

– Jan Amos Komenský

Máte otázky?