Události

Kamarádi ze zahraničí

Česká škola ve světě navázala spolupráci se ZŠ F.L.Čelakovského ve Strakonicích, díky níž si studenti obou škol mohou navzájem dopisovat. Zábavnou formou si tak, vedle navázání nových přátelství, procvičují český a anglický jazyk v psaném projevu.

O tento projekt je mezi našimi studenty velký zájem, a my tímto děkujeme paní učitelce Janě Rohové, z výše zmíněné základní školy, za vstřícný přístup.

„Chlapeček z reportáže“

Desetiletý chlapec Tomáš se po těžké autonehodě své matky ocitl v dětském domově 30 kilometrů od Strakonic (svého místa bydliště) a nemá nikoho, kdo by se o něj postaral. Maminka se mu po autonehodě, dle lékařů, již nikdy nevrátí.

Třídní učitelka, paní Jana Rohová, se všemožně snaží bojovat za svého žáka, kterého učí od první třídy. Ona ví, že její třída jsou pro něj jedinou rodinou. Bojuje o to, aby mohl znovu usednout v lavici ve své třídě a zároveň pro něj hledá nový domov. Její nasazení zvedlo obrovskou vlnu solidarity po celé zemi.

Nadační fond Srdce pro Strakonice na sbírku pro Tomáše postoupil jeden z jejich transparentních účtů . Do Tomášových 18 let tam budou shromažďovány finanční prostředky, které budou výhradně pro něj a budou z něj hrazeny mimořádné záležitosti a výdaje.

Česká škola ve světě se připojila k výzvě a na pomoc Tomášovi přispěla finanční částkou.

Pokud vám není budoucí osud Tomáše lhostejný a chtěli byste pomoci a přispět jakoukoliv částkou, najdete více informací na https://srdceprostrakonice.cz/page1.html#header3-z

Zdroj: SrdceproStrakonice

Dodatek:

Paní učitelka Jana Rohová je aktivní partnerkou projektu „Kamarádi ze zahraničí“, díky kterému si studenti ze strakonické základní školy F.L. Čelakovského dopisují se studenty České školy ve světě.

Víte, že…

pokud má vaše dítě české občanství a rozhodli jste se jej přihlásit k povinné školní docházce v České republice pro školní rok 2021/22, máte na to už jen pár dní?

Zápisy do kmenových škol se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1.dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Více informací naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017