Školní časopis

Vážení rodiče,
od měsíce únor jsme spustili nový projekt elektronického školního časopisu,
pro žáky 3.- 8. třídy. Tento elektronický školní časopis má za cíl
poskytnout dětem motivaci, zábavu, podporu fantazie a možnost svobodné
práce při rozhodování v rámci kritického myšlení.
Rozdělení témat si žáci vybírají sami během hodin češtiny, a zpracování
těchto témat je součástí domácího procvičování. Aby měli žáci dobrou oporu
při zpracování témat, jsou jim poskytnuty myšlenkové mapy a slovní zásoba v
rámci každého úkolu. Tyto prostředky jim pomohou při tvorbě článků, návodů,
inspirací, komiksů nebo myšlenek zaznamenaných v kresbách nebo fotografií.
Důvodem našeho snažení je motivovat děti vzájemně a vytvořit otevřený
prostor pro vzájemné seznámení, i když nemohou společně studovat z důvodu
časových nebo vzdálenostních omezení. Děti mohou sdílet své myšlenky a
inspiraci, a tím si navzájem předávat nové podněty.
Informujeme vás, že tento projekt běží od ledna, a měsíčně vám budeme
vkládat zpracovaný elektronický časopis. Studenti budou mít časopis i ve
svých virtuálních třídách.  Prosíme, abyste dětem umožnili jeho přečtení,
ať už vytisknutím nebo online prohlížením.
*Rozmlouvejte s dětmi o vybraném tématu, ale nechte je pracovat samostatně,* i
když by mohly obsahovat gramatické chyby. V hodině budeme chyby opravovat a
vysvětlíme si odůvodnění. Tato metoda je jedním z přístupů k jednoduchému
učení pravopisu, a děti by měly mít radost z práce na tomto projektu.
Pokud vaše dítě nemá zájem o zpracování, nevytvářejte tlak a nedělejte
práci za ně. Je to jejich svobodné rozhodnutí, které se může změnit, když
uvidí, že ostatní děti na projektu pracují a získávají nové poznatky.
Věříme, že tento společný projekt obohatí výuku pro všechny studenty naší
školy.

Odkaz na prohlédnutí online
https://read.bookcreator.com/RoXo6jyyTvcDiHhJvLa7kQqdvkIZBMtnV2SapmIxmQnyIf2jeaD9JA/g3B1WaOhTnmTGMPupMdRTg/ANM_BcCjRHmvHkbb0m5gPw


PDF ke stažení