Určování rodu podstatných jmen

Jak určit vzor u podstatných jmen?

V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední.

K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu „ukázali“ ukazovacím zájmenem (ten, ta, to)

Pomůcka k učení,kterou vytvořila maminka Martina s dcerou Josefinkou.