Leváctví

Leváctví je přednostní užívání jednoho z párových orgánů, a to nejen ruky, ale též nohy, oka a ucha. U většiny lidí je vrozené a výrazně ovlivněné dědičností. V literatuře se uvádí, že k vyhranění dochází mezi 3. – 5. rokem v závislosti na dozrávání nervové soustavy. Začíná-li dítě stále častěji používat levou ruku, podporujeme tuto skutečnost a rodiče se s ní musí smířit. 

Tzv. přecvičování leváka je trestuhodným činem poškozujícím dítěte. Nejde totiž pouze o činnost ruky. Zcela na počátku akce stojí podnět jdoucí z pravé hemisféry, plánování pohybu z téže strany. Nutí-li dospělý dítě pracovat druhou rukou, brání přirozenému vývoji, poškozuje ho, protože mu vnucuje podmínky pro něj nevhodné. Zkuste pravákovi dát lžíci do levé ruky, mnohdy se ani nenají.

Někteří dospělí, kteří uvádějí, že jsou přecvičení leváci, popisují své přetrvávající obtíže – nečitelný rukopis, vysokou chybovost, obtíže při orientaci v prostoru, obtíže při rozlišování pravé a levé strany. Výzkumy profesora Sováka ukázaly na opoždění vývoje řeči, zadrhávání, poruchy chování, u menších dětí pomočování, poruchy spánku. Tyto aktivity ukazují na stresovou situaci, v níž se organismus dlouhodobě nachází.

Sledování dítěte v různých situacích je cestou k určení vedoucí ruky, nohy, oka či ucha.

Průkazné aktivity:

  • Hračky, pastelky, lžíci bere do levé ruky. Podáme-li předmět do pravé, předá si ho do levé.
  • Odráží se levou nohou.
  • Přikládá kukátko k levému oku.

Již od mateřské školy je třeba dodržovat některé zásady:

  1. Nenutíme dítě k používání pravé ruky, protože je to „lepší“, protože většina lidí je pravorukých.
  2. Dítě sedí u stolečku, později v lavici tak, aby levým loktem nenaráželo do pravé ruky vedle sedícího souseda. 
  3. Předměty, hračky podáváme do levé ruky. Nejsme-li si jisti, zda je dítě skutečně levák, podáváme je (necháváme je ležet) ve stejné vzdálenosti od obou rukou. Papír na kreslení, sešit pokládáme vlevo od osy těla, při psaní zvedáme levý horní okraj.  
  4. Ve školním věku a později lze používat pomůcky, předměty pro leváky (pero, nůžky, pracovní nářadí apod.).
  5. Zcela nepřípustné jsou poznámky zesměšňující leváky, přecvičování na pravou ruku.
  6. Držení psacího náčiní v předškolním i školním věku se neliší významně od práce s pravákem. Sledujeme správné sezení při psaní (opora nohou o zem, přiměřeně vysoká pracovní plocha), správné držení psacího náčiní ve třech prstech, sklon psacího náčiní (hrot směřuje k rameni). 
  7. Přestože existuje doporučený sklon písma, netrváme za každou cenu na plnění toho požadavku.

více info: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/2870/LEVACI.html

zdroj: www.rvp.cz