Školák – individuální lekce

Školák – individuální lekce

$25.00$60.00

Vítejte na našem kurzu!
Naším cílem je poskytnout kvalitní vzdělání v souladu s učebními osnovami. Využijeme interaktivních her a cvičení, které vám pomohou lépe porozumět a osvojit si český jazyk.

Délka lekce je 60 minut – učitel/žák

Individuální výuka.

  každý týden

  1 dítě ve třídě

  60 minutové lekce

  Od 6 let

 

 

 

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Individuální lekce českého jazyka

Obsah kurzu je rozdělen na část:

  • Jazykovou – rozlišování vět, slov, slabik a hlásek a poznávání písmen abecedy, ve vztahu jim odpovídajícím hláskám. Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení, plynulé spojování slabik a slov, výslovnost délky hlásek.
    Sdělování krátkých zpráv a krátkých mluvených projevů.
  • Písemnou – psaní správných tvarů písmen a číslic, spojování  písmen, slabik a slov, interpunkce a znaménka. Dodržování  správného pořadí písmen a úplnosti slova.
  • Čtecí -Plynulé čtení jednoduchých textů s porozuměním. Poznávání rozpočítávadel a říkanek.
    Orientace v textu Slabikáře, porozumění pojmů a výrazů v textu.

Aby byla výuka motivující a hravá – používáme k procvičování a k prohloubení učiva různé nástroje.

Během výuky mohou děti používat učebnice českého jazyka a  jiné doplňující materiály .

Termín výuky dle dispozic vyučujícího.

 

 

Další informace

Počet dětí

1 dítě – lekce, 1 dítě – půlroční, 1 dítě – školné 3 měsíce, 2 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – školné 3 měsíce, 3 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – školné 3 měsíce