Školák – skupinové lekce

Školák – skupinové lekce

$20.00

Skupinové lekce pro děti od 6 let .

Program zahrnuje: 90 min/lekce

2-4 dětí v jedné skupině .

Termín výuky dle dispozic vyučujícího.

 

 

 

 

 

Vyčistit
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

2-4 děti v jedné skupině .

Obsah kurzu je rozdělen na část:

  • Jazykovou – rozlišování vět, slov, slabik a hlásek a poznávání písmen abecedy, ve vztahu jim odpovídajícím hláskám. Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení, plynulé spojování slabik a slov, výslovnost délky hlásek.
    Sdělování krátkých zpráv a krátkých mluvených projevů.
  • Písemnou – psaní správných tvarů písmen a číslic, spojování  písmen, slabik a slov, interpunkce a znaménka. Dodržování  správného pořadí písmen a úplnosti slova.
  • Čtecí -Plynulé čtení jednoduchých textů s porozuměním. Poznávání rozpočítávadel a říkanek.
    Orientace v textu Slabikáře, porozumění pojmů a výrazů v textu.

Aby byla výuka motivující a hravá – používáme k procvičování a k prohloubení učiva různé nástroje.

Během výuky mohou děti používat učebnice českého jazyka a  jiné doplňující materiály .

Skupinové lekce pro děti od 6 let .

Program zahrnuje: 90 min/lekce

Termín výuky dle dispozic vyučujícího.

 

 

 

Další informace

Počet dětí

1 dítě – lekce, 1 dítě – měsíční, 1 dítě – půlroční, 2 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – měsíční, 2 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – měsíční, 3 sourozenci – půlroční