Školák – skupinové lekce

Školák – skupinové lekce

$20.00$38.00

Vítejte na našem kurzu! Jsme rádi, že jste se připojili. Naším cílem je poskytnout vám kvalitní vzdělání v souladu s vytyčenými osnovami. Na tomto kurzu budeme vycházet z osnov a učit se hravou formou. Využijeme interaktivních her a cvičení, které vám pomohou lépe porozumět a osvojit si český jazyk. Nebojte se zapojit, klást otázky a sdílet své poznatky. Jsme tu také proto, abychom společně prozkoumali projektové hodiny, které jsou součástí našeho výukového plánu. Těšíme se, že budeme moci společně zkoumat různé téma, provádět aktivity a diskutovat o vašich postřehách. Naše cesta po poznání českého jazyka bude plná zábavy a vzájemného učení.

Skupinová výuka.

  každý týden

  2 děti ve třídě

   3 děti ve třídě

  90 minutové lekce

  120 minutová lekce

  Od 6 let

 

 

 

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Skupinové  lekce českého jazyka

Obsah kurzu je rozdělen na část:

  • Jazykovou – rozlišování vět, slov, slabik a hlásek a poznávání písmen abecedy, ve vztahu jim odpovídajícím hláskám. Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení, plynulé spojování slabik a slov, výslovnost délky hlásek.
    Sdělování krátkých zpráv a krátkých mluvených projevů.
  • Písemnou – psaní správných tvarů písmen a číslic, spojování  písmen, slabik a slov, interpunkce a znaménka. Dodržování  správného pořadí písmen a úplnosti slova.
  • Čtecí -Plynulé čtení jednoduchých textů s porozuměním. Poznávání rozpočítávadel a říkanek.
    Orientace v textu Slabikáře, porozumění pojmů a výrazů v textu.

Aby byla výuka motivující a hravá – používáme k procvičování a k prohloubení učiva různé nástroje.

Během výuky mohou děti používat učebnice českého jazyka a  jiné doplňující materiály .

program je určen pro děti od 6 let .

Program zahrnuje: – 90 min/ jedna lekce pro 2 žáky

                                       – 120 min / jedna lekce pro 3 žáky

Termín výuky podle rozvrhu učitele.

 

 

 

Další informace

Počet dětí

1 dítě – lekce, 1 dítě – půlroční, 1 dítě – školné 3 měsíce, 2 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – školné 3 měsíce, 3 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – školné 3 měsíce