Český jazyk 8 -Pracovní sešit 1. a 2. díl

Český jazyk 8 -Pracovní sešit 1. a 2. díl

$16.00

Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou,

dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství.

Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí.

Není skladem

Kategorie: ,

Popis

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 8. ročník.

První díl procvičuje pravopis a skladbu.

Druhý díl procvičuje tvarosloví, přejímání slov z cizích jazyků, jejich výslovnost a pravopis a obecné výklady o jazyce (rozdělení jazyků v Evropě, slovanské jazyky, útvary českého jazyka, vývoj českého jazyka).

Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí.

 

Další informace

Hmotnost 1 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce