Set učebnic pro 1.třídu

Set učebnic pro 1.třídu

$21.00

Set obsahuje : Oskarovou prvouku

3 díly Slabikáře

3 díly Písanky

5 skladem

Kategorie: ,

Popis

1. a 2. díl Slabikáře pokračují v postupném vyvozování písmen a čtení slov.

Žáci se již také seznamují s krátkými texty a učí se s nimi pracovat. Všechny úkoly a cvičení podporují nácvik čtení a psaní s porozuměním.
3. díl Slabikáře má již čítankový charakter.

Texty jsou řazeny od jednodušších k obtížnějším a žáci jsou vedeni k systematické práci s nimi.

Písanky obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Metodicky je vždy nejdříve zařazeno seznámení s daným písmenem, pak jeho správná vazba ve slabikách či slovech, dále navazuje přepis, psaní podle obrázků s nápovědou a nakonec autodiktát, tedy samostatné psaní podle obrázků. Postupně jsou žáci vedeni k opisu a přepisu vět, jednoduchým odpovědím na otázky a základům vysuzování.

Výuka velkých tvarů vázaného písma je zařazena ve 3. díle Písanky, kdy se žáci na konci 1. ročníku po zafixování psaní malých tvarů vázaného písma mohou lépe soustředit na obtížnější velké tvary. Písmena jsou za sebou řazena podle tvarových skupin.

Oskarova prvouka 1 – pracovní učebnice

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník :

1. PIKTOGRAFICKÁ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od 1. hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.

3. APLIKACE ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst.

4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních a pro lepší orientaci v probírané látce (nahrazuje vystřihování a lepení lepidlem).

Další informace

Hmotnost 3 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce