Poruchy u dětí školního věku

Specifické poruchy učení (SPU) a lehká mozková dysfunkce (LMD, známá též jako ADHD) jsou nejrozšířenějšími poruchami u dětí školního věku. Obě poruchy odborníci diagnostikují zhruba u každého dvanáctého až patnáctého žáka ZŠ. Někdy se vyskytují společně.

Specifická porucha učení – SPU

Školní prospěch žáka je ovlivněn řadou okolností, a to ať již jeho schopnostmi a dovednostmi či motivací k učení a vůlí. Výsledky ve škole pak výrazně zhoršují specifické vývojové poruchy učení, které se dostávají do širšího povědomí veřejnosti. Ve většině případů se jedná o děti, které mají i přes průměrné rozumové schopnosti a vhodné podmínky v okolním prostředí velké obtíže s tím, naučit se číst, psát a počítat.

Typy poruch učení, rady pro rodiče a více informací najdete na: https://sancedetem.cz/problemy-s-ucenim

Porucha pozornosti – ADHD, LMD, ADD

Dítě, u kterého je diagnostikována porucha pozornosti, má potíže se soustředěním, koncentrací, udržením pozornosti a je přelétavé v činnostech. Je impulzivní, u ničeho dlouho nevydrží, je neklidné pohybově i v ústním projevu. Může mít potíže v učení, ve čtení a psaní, ve vztazích s vrstevníky i v rodině. Zlobí – narušuje hranice ostatních lidí, vyvíjí nadměrnou činnost, kterou často nedokončuje.

Více o tom jak se porucha pozornosti projevuje, kde je její původ a jak vychovávat dítě s ADHD najdete na: https://sancedetem.cz/problemy-s-pozornosti

Jak zvládat život s dítětem s lehkou mozkovou dysfunkcí, radí speciální pedagožka PaedDr. Drahomíra Jucovičová.

zdroj: https://sancedetem.cz