Rozvoj časového vnímání /časová posloupnost

https://www.uceni-v-pohode.cz/casove-rozlisovani/

Vnímání času nám umožňuje chápání souvislostí různých dějů. Nemáme na to ale žádný zvláštní smyslový orgán, potřebujeme k tomu vlastní zkušenost a také si osvojit speciální “časový” slovník. Předškolní dítě si ještě nedovede představit, kolik času je hodina, dva dny, měsíc. Mělo by ale rozumět pojmům “včera, dnes, zítra, ráno, večer, den, noc”, dále třeba vyjmenovat roční doby a k nim přiřadit hlavní znaky.

Procvičte si s dětmi na příkladech pracovních listů řadit správně posloupnost dějů. Kromě řazení povzbuďte dítě k vyprávění příběhu podle obrázků, k užívání časových pojmů dříve-později a podobně. Nezapomeňte také na nácvik řazení z levé strany doprava – dítě si tak bude trénovat i pohyb očí při čtení.