Úlohy z češtiny pro děti na základních školách

Průběžně přidáváme nová prostředí pro žáky všech ročníků základních škol, snažíme se postupně aplikovat Hejného principy pro výuku české gramatiky, rozvíjíme Gramar.in o nové funkce jak pro žáky, tak i pro jejich rodiče a učitele.

https://www.gramar.in/cs/