Víte, že…

pokud má vaše dítě české občanství a rozhodli jste se jej přihlásit k povinné školní docházce v České republice pro školní rok 2021/22, máte na to už jen pár dní?

Zápisy do kmenových škol se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1.dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Více informací naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017