Český jazyk 6 -Pracovní sešit 1. a 2. díl

Český jazyk 6 -Pracovní sešit 1. a 2. díl

$16.00

 

Pracovní sešit obsahuje:
pravopisná cvičení
doplňovačky
diktáty
přehled učiva
závěrečné opakování
řešení ke cvičením

2 skladem

Kategorie: ,

Popis

Pracovní sešit obsahuje:
pravopisná cvičení
doplňovačky
diktáty
přehled učiva
závěrečné opakování
řešení ke cvičením

1. díl podává základní informace o českém jazyce (rozvrstvení a útvary národního jazyka, jazykové příručky, …) a také se zaměřuje na zvukovou stránku jazyka, nauku o slově a tvarosloví (slovní druhy, podstatná jména).
Český jazyk 6, 2. díl
Ve 2. díle je procvičováno tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa) a skladba (základní a rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí).

V příloze každého sešitu je shrnuta základní gramatika.

 

Další informace

Hmotnost 1 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce