Předškolák – skupinové lekce

Předškolák – skupinové lekce

$15.00

Vítejte v našem“ Kouzelném Světě“, kde se děti ve věku 4-6 let budou pod vedením zkušeného pedagoga účastnit  zábavných a interaktivních aktivit, které podporují rozvoj jazykových dovedností. Kurz je navržen tak, aby děti zažily vzrušující jazykové dobrodružství přímo z pohodlí domova.

Děti jsou zařazeny do tříd podle věku

  • 4- 5  let
  • 5 – 6 let

  každý týden

  3-4 děti ve třídě

  45 minutové lekce

  Od 4-6 let

Termín výuky dle rozvrhu .

 

 

 

 

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Skupinové lekce pro děti od 4-6 let .

Max.počet dětí ve skupině 3-4 .

Děti jsou zařazeny do tříd podle věku

  • 4- 5  let
  • 5 – 6 let

Termín výuky dle rozvrhu.

Délka jedné lekce je 45 minut.

Skupinová výuka předškolních dětí s přípravou na vstup do školy.

Náplň programu je zaměřen na jazykové,řečové a komunikativní dovednosti českého jazyka včetně rozvoje motoriky,rozlišování zrakových a sluchových vjemů, jednoduché myšlenkové a logické operace,orientace v matematice,pozornost a rozvoj fantazie.

Online skupinový program “ Kouzelný Svět (4-6 let)

Cíle kurzu:

Rozvoj komunikace: Skrze různé aktivity, hry a konverzace budeme podporovat schopnost dětí komunikovat a vyjadřovat se v českém jazyce.
– Posílení slovní zásoby: Interaktivní hry a příběhy pomohou dětem rozšiřovat svou slovní zásobu a poznávat nová slova.
– Poslech a porozumění: Děti budou cvičit schopnost porozumět českému jazyku .
– Tvorba a kreativita: Děti se budou podílet na tvorbě příběhů, básní a jednoduchých textů, což podpoří kreativitu a sebevyjádření.

Každá hodina bude zaměřena na jiný aspekt jazykového vývoje.

*Jazykové hry a aktivity: Interaktivní hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky a konverzace.

*Pohádky a příběhy: Děti se ponoří do světa českých příběhů a pohádek, které budou posilovat poslech a slovní zásobu.

*Konverzační cvičení: Děti budou moci aktivně komunikovat, vyjadřovat své názory a zapojovat se do krátkých dialogů.

*Kreativní projekty: Děti budou tvořit krátké příběhy, básničky a krátké texty, což posílí kreativitu a jazykový vývoj.

*Hudební a pohybové aktivity: Zábavné písničky a taneční hry, které podpoří učení českého jazyka prostřednictvím hudby a pohybu.

„Kouzelný Svět“ je kurzem plným zábavy, interakce a učení, který propojuje rozvoj jazykových dovedností s angažujícími online aktivitami. Děti budou objevovat češtinu prostřednictvím her, příběhů a konverzace, což jim pomůže vytvořit pevný základ pro budoucí jazykový rozvoj.

 

 

Další informace

Počet dětí

1 dítě – lekce, 1 dítě – půlroční, 1 dítě – školné 3 měsíce, 2 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – školné 3 měsíce, 3 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – školné 3 měsíce