Předškolák – individuální lekce

Předškolák – individuální lekce

$15.00

„Virtuální První Krůčky do Světa“

Program je speciálně vytvořen pro předškolní děti od 5 let , aby se prostřednictvím online interakcí podílely na zábavných a vzrušujících aktivitách, které podporují jejich rozvojové oblasti. Zkušení pedagogové pracují s láskou a ohledem tak , aby zajišťovali kvalitní výuku a interakce.

  každý týden

  1 dítě ve třídě

  30 minutové lekce

  Od 5-6 let

Termín výuky dle rozvrhu .

 

 

 

 

 

 

 

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Program je zaměřen na přípravu dětí do 1.třídy.

Cíl programu:

* Rozvoj jemné motoriky: Nabídnout dětem online aktivity, které posilují jejich dovednosti manipulace s předměty, třídění, stříhání, malování a další činnosti vyžadující jemné pohyby.

* Kreativita a umělecký projev : Výtvarné aktivity a projekty, podporující  rozvoj uměleckých schopností a kreativity.

*Kognitivní stimulace: Aktivity zaměřené na skládání, třídění, sčítání a jiné výzvy podporují rozvoj kognitivních dovedností.

* Rozvoj slovní zásoby: Poskytovat dětem pestrou paletu slov a frází skrze interaktivní hry, příběhy a konverzace.

* Komunikační dovednosti: Pomáhat dětem rozvíjet schopnost vyjadřovat se a komunikovat s ostatními pomocí jednoduchých vět a dialogů.

*Poslech a porozumění:  Poslechové aktivity podporuující schopnost porozumět mluvenému jazyku.
* Kreativita a vyprávění: Aktivity na tvorbu vlastních příběhů, básniček a krátkých scén podporují kreativní vyjadřování.

Náplň programu je zaměřen na jazykové,řečové a komunikativní dovednosti českého jazyka včetně rozvoje motoriky,rozlišování zrakových a sluchových vjemů, jednoduché myšlenkové a logické operace,orientace v matematice,pozornost a rozvoj fantazie.

Aby byla výuka motivující a hravá  používáme k procvičování a k prohloubení učiva různé nástroje.

Během výuky mohou děti používat  doplňující materiály .

Individuálni lekce pro děti od 4 -6 let .

 

 

 

Další informace

Počet dětí

1 dítě – lekce, 1 dítě – půlroční, 1 dítě – školné 3 měsíce, 2 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – lekce, 2 sourozenci – školné 3 měsíce, 3 sourozenci – půlroční, 3 sourozenci – školné 3 měsíce