Zeměpis 6 – učebnice 1 a 2 díl a Pracovní sešity

Zeměpis 6 – učebnice 1 a 2 díl a Pracovní sešity

$10.99

Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi + pracovní sešit

Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země+ pracovní sešit

3 skladem

Kategorie: ,

Popis

Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou a glóbusem. Připravili jsme pro vás pomůcky (sady obrysových map). Tyto učebnice jsou zpracovány také interaktivní formou.

Učebnice Vstupte na planetu Zemi se zabývá základními otázkami vzniku a utváření vesmíru, sluneční soustavou. Žáci se naučí orientovat na Zemi a jak při tom používat glóbus a mapy. Učebnice seznamuje žáky s tím, jak byly ustaveny základní jednotky času a způsoby jeho určování na různých částech Země.

Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země
Učebnice Přírodní obraz Země se zabývá litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Společně s učebnicí „Vstupte na planetu Zemi“ tvoří celek, umožňující pochopení základních podmínek utvářejících povrch naší planety. Učebnice obsahuje 3 projektové úkoly.

 

Každý díl má pracovní sešit

 

Další informace

Hmotnost 3 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce