Přírodověda 5 a pracovní sešit

Přírodověda 5 a pracovní sešit

$6.99

Tato učebnice a pracovní sešit systematicky představuje životní prostředí Země a vesmír, lidské tělo a jeho fungování, společenské a mimořádné události, doplněné praktickými úkoly a otázkami pro interaktivní výuku.

1 skladem

Popis

Učebnice je členěna do několika větších celků:

  1. Úvodní kapitola „Žijeme na Zemi“ rozšiřuje znalosti o podmínkách života na Zemi, včetně gravitace a podmínek života v neživé přírodě. Zabývá se střídáním dne a noci, ročními obdobími, podnebnými podmínkami, ochrannou funkcí atmosféry a koloběhem vody. Dále přibližuje význam půdy, nerostů a hornin, zdůrazňuje jejich praktické využití pro člověka.
  2. Kapitola „Žijeme ve vesmíru“ představuje Měsíc, sluneční soustavu, hvězdy, galaxie a vznik vesmíru. Zabývá se také pozorováním a zkoumáním vesmíru jak ze Země, tak z vesmíru.
  3. Kapitola „Člověk“ se zaměřuje na stavbu lidského těla, jeho fungování a pečování o zdraví. Obsahuje také výuku první pomoci.
  4. Kapitola „Člověk ve společnosti“ zahrnuje témata běžného života i prevenci různých rizik jako je rodina, mezilidské vztahy, komunikace, globální problémy, nebezpečí závislostí, šikany, kyberšikany, osobní bezpečnosti, sexuálního násilí a týrání.
  5. Krátká kapitola „Mimořádné události“ se věnuje témám jako požáry, varování před nebezpečím a evakuace.

Každá kapitola obsahuje úvodní motivační text s kontrolními otázkami, dále učivo na světlemodrém pozadí nebo pod fotografiemi, označené zajímavosti a otázky, úkoly a pokusy pro práci ve skupinách. Text zahrnuje i přesahy do jiných předmětů a průřezová témata. Na konci každé kapitoly je shrnutí a opakovací otázky, a také tematická opakování a závěrečné opakování.

Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka související s probíraným učivem.

 

 

 

Další informace

Hmotnost 2 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce