Člověk a jeho svět pro 1. roč. ZŠ

Člověk a jeho svět pro 1. roč. ZŠ

$3.00

Člověk a jeho svět – učebnice (1. roč. ZŠ)

Učebnicí provází dětem velmi blízké postavičky – prvňačka Ema a mimozemšťánek Zetík, se kterými se žáci přirozeně dozvídají nové skutečnosti.

nakladatelství Didaktis

1 skladem

Popis

  • Koncipována jako moderní pracovní učebnice, která aktivně zapojuje žáka do všech částí výuky. Všestranně rozvíjí osobnost dítěte v souvislosti s aktuálními a vznikajícími potřebami společnosti.
  • Náplň učiva je řazena do rámce změn v přírodě a charakteristických činností člověka v jednotlivých ročních obdobích.
  • Učebnice obsahuje také témata zabývající se multikulturní problematikou, aktuální problematikou rovných příležitostí mužů a žen, ekologickou a environmentální výchovou, vede žáky k toleranci a pozitivní hodnotové orientaci.
  • Seznamuje žáky s jednotlivými tématy nápaditou a zábavnou formou, která podporuje rozvoj různých forem myšlení a dává důraz na hledání vztahů a souvislostí.
  • Učebnicí provází dětem velmi blízké postavičky – prvňačka Ema a mimozemšťánek Zetík, se kterými se žáci přirozeně dozvídají nové skutečnosti.
  • Forma učebních úkolů podporuje samostatné aktivity a tvořivost žáků. Pracovní obrazový materiál pro žáky je postupně provázán s textem, který navazuje na rozvoj čtení a psaní v českém jazyce.

 

 

Další informace

Hmotnost 1 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce