Český jazyk pro 4. ročník + pracovní sešit 1. a 2. díl (set)

Český jazyk pro 4. ročník + pracovní sešit 1. a 2. díl (set)

$4.00

Český jazyk a pracovní sešit I.a II.díl pro 4 ročník ZŠ

nakladatelství Alter

1 skladem

Popis

Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov např. probírá: stavba slova, předpony a předložky, druhy slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba věty jednoduché a souvětí.

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje aplikační cvičení, která podněcují k přemýšlení, k zformulování a zapsání řešení, k zdůvodňování zvoleného postupu apod. Úkoly tvoří metodický celek s učebnicí Český jazyk 4 ALTER. První díl sešitu obsahuje kartonovou přílohu s přehledy učiva.

 

Další informace

Hmotnost 1.5 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce