Český jazyk 2 (učebnice) – nová řada

Český jazyk 2 (učebnice) – nová řada

$11.00

3 skladem

Kategorie: ,

Popis

V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku.

Následně se žáci se v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy. Naučí se základy psaní velkých písmen a spojování vět do souvětí. V závěru nechybí souhrnné opakování.

Učebnice obsahuje množství úkolů k procvičení, básniček, hry, samostatné práce, doplňující mluvnické i slohové úkoly; je přehledná a bohatě ilustrovaná. V textu jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v pracovních sešitech Český jazyk 2 nově, 1. a 2. díl (formát A4).

Orientaci v učebnici usnadňují různobarevné podklad (zelenou jsou podloženy názvy jednotlivých kapitol, žlutou barvou definice). Navíc učebnice obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách.

V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnost).

Další informace

Hmotnost 0.8 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 in