Český jazyk 2.ročník a PS 1. a 2. díl

Český jazyk 2.ročník a PS 1. a 2. díl

$6.00

Učebnice „Svět okolo nás“ pro 2. ročník ZŠ podporuje činnostní výuku podle RVP ZV, zahrnuje širokou škálu témat od lidského života po přírodu a obsahuje pracovní sešit s úkoly a motivačními texty pro procvičování učiva.

1 skladem

Popis

ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník
Učebnice se zaměřuje na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a slovesy. Jednoduchá slohová cvičení pojednávají o základních formách společenského styku. V závěru učebnice jsou přehledné tabulky probraného učiva a znalostní testy.
Doplňkem je dvoudílný pracovní sešit.

PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 2,
1. a 2. díl
Soubor cvičení a úkolů pro samostatnou i společnou práci žáků vychází převážně z textů uvedených v učebnici Český jazyk 2 ALTER, s níž tvoří metodicky jednotný celek.

 

 

 

Další informace

Hmotnost 3 lbs
Rozměry 5.5 × 1 × 8.5 palce