Den učitelů – Jan Amos Komenský

Každým rokem si 28. března v Česku ( a na Slovensku) připomínáme Den učitelů, který slouží jako příležitost k oslavě a uznání všech pedagogů a jejich významné role v našich životech. A ne náhodou Den učitelů připadá na výročí narození Jana Amose Komenského, často nazývaného „učitelem národů“, vynikajícího pedagoga, spisovatele a filosofa, který se narodil na Moravě v roce 1592. Jeho názory na vzdělávání a výuku se staly inspirací pro mnoho dalších pedagogů a odborníků v této oblasti.

Více o o životě a práci Jana Amose Komenského se dozvíte v přiložených animovaných videích: