Březen – měsíc čtenářů

Březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Taky empatii, schopnosti porozumět druhým, a tím nakonec i sobě samému.

Jak se naučit číst v předškolním věku – říkanky a hry

Již ve školce se děti začínají učit číst. Objevují svoje okolí a přirozeně projevují zájem o písmenka a symboly. Mezi 5. a 6. rokem života dochází k dokončení řečového vývoje dítěte a dítě získá tzv. fonologické (fonematické) uvědomění, což je schopnost rozeznat jednotlivé hlásky, vybudovat si smysl pro rytmus řeči a rozdělovat slova na slabiky či chápat jednoduché rýmy. Správné fonologické uvědomění je důležitým předpokladem pro čtení. Krátkými jazykovými hrami pro děti můžete podpořit jejich jazykový vývoj. Ukážeme vám jednoduchá cvičení, hry a říkadla pro děti, s jejichž pomocí se vám podaří zábavnou formou vaše dítě přivést ke čtení.

Čtecí hry a aplikace pro děti na prvním stupni

Čtenářská gramotnost a plynulé čtení se musí pravidelně cvičit. Proces učení můžete žákům usnadnit pomocí čtenářských her, které mohou hrát sami nebo v malé skupině. Začněte s jednoduchými hrami, s postupem času a lepšími čtenářskými schopnostmi zvyšujte obtížnost jednotlivých cvičení. Představujeme hry a aplikace pro děti, které jim pomáhají na prvním stupni základních škol naučit se číst hravým způsobem.

Motivace ke čtení: Jak naučit dítě číst?

Zatímco je některé děti snadné pro čtení nadchnout, jiné naopak zápasí s motivací. Protože je častý nácvik čtení pro úspěšné vybudování a upevnění čtenářské dovednosti a také jiných jazykových kompetencí podstatný, je pravidelný trénink čtení pro začínající čtenáře nevyhnutelný. Jak se vám může podařit motivovat vaše dítě ke čtení a jak mohou i „nečtenáři“ pro sebe objevit radost z čtení, vám ukážeme na následujících řádcích.

Čtou vaše děti rády? Stáhněte jim krásný čtenářský deník, do kterého si budou moct zapisovat všechny své přečtené knížky, aby na ně nezapomněly.

Veselá vlastnoručně vyrobená záložka se při čtení vždycky hodí!

zdroje:www.edu.ceskatelevize.cz, www.c-and-a.com, www.youtube.com, www.agatinsvet.cz