Naše tradice:Tři králové

Svátek Tří králů (6.ledna) , kterým končí vánoční období,  je spjat s legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi a předat mu dary. Cestu jim ukázala jasná hvězda.


Odkud pochází tradice Tříkrálové sbírky a jaké dary přinesli tři králové Ježíškovi? Víte, co znamenají písmena K+M+B, která píší koledníci nade dveře?


Připomeňme si jména tří králů a naučme se koledu:


Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále


Tříkrálové tvoření