České vánoční koledy

Kde se koledy vzaly?

Než se pustíte do zpívání těch nejznámějších českých koled, podívejte se, kam až sahá jejich tradice a kořeny. Samotné slovo koleda původně označovalo píseň s náboženskou tematikou, kterou děti zpívaly během několika svátků (Vánoce, Tři králové, den sv. Řehoře, Velikonoce), když obcházely domy a koledovaly si výslužku. Koleda je původně z latinského slova calendae neboli první den v měsíci. Pohanští Slované tímto slovem označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem. Autorem první koledy je dle legendy František z Assisi, takže tradice koled sahá až do 13. století.

Koledy pro rozvoj řeči

Jakékoliv básničky či písničky jsou pro děti skvělým pomocníkem při osvojování řeči. Děti mají rády rytmus, které v sobě tyto říkanky skrývají, snadno se jim i proto učí a tak trénují výslovnost a rozšiřují si slovní zásobu. Naučte proto své děti ty nejkrásnější vánoční koledy, které si pak na Štědrý den můžete společně zazpívat před tím, než přijde Ježíšek.

  • Úryvek známé písně „Narodil se Kristus“ , která pochází až z 15. století z doby Jana Husa. 

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet‘ nám, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.

  • Oblíbenou dětskou koledou je „Štědrej večer nastal“. Jde o lidovou koledu, u které neznáme autora. 

Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.
Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy 
přichystal. Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.
Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte. Panímámo vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte.
Panímáma vstala, panímáma vstala koledy nám dala, koledy nám dala. Panímáma vstala koledy nám dala, koledy nám dala.

  • Veselou a svižnou lidovou koledou je „Půjdem spolu do Betléma“:

Půjdem spolu do Betléma, 
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! 

Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy
dudaj, dudaj, dudaj, dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Janku na píšťalku
dudli, tudli, dudli, tudli, dudli, tudli dá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Mikši na housličky
hudli, tydli, hudli, tydli, hudli, tydli dá!

Ježíšku panáčku
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Vávro, na tu basu
rumrum, rumrum, rumrum, dá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

  • Od Jiřího Šlitra a Suchého zařaďte do repertoáru „Purpuru“. Šlitr a Suchý napsali tuto píseň jako vánoční koledu a moc nadějí do ní nevkládali. Jaké ale bylo jejich překvapení, když se z Purpury přes noc stal hit a evergreen:

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní …. stále voní,
nikdo si nevšímá 
jak život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni … slzy roní,
hrany jí odzvoní
rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří,
hned však se k pohoří
skloní … rychle skloní,
a pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní … stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo Vánoc.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní … stále voní,
voněla předloni,
za rok snad zavoní zas.

To jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni … slzy roní,
jejich sny růžový
na okna dopoví mráz.

V hodině půlnoční
zvony když vánoční
zvoní … tiše zvoní
nesou nám novinu,
že pokryl krajinu sníh.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní … stále voní,
nastal čas lásky
a rampouchů křišťálových.

  • Původně americká píseň, která však dostala svou českou podobu a v podstatě u nás zdomácněla, to jsou „Rolničky“. Vaše děti ji budou milovat. Originál Jingle Bells napsal v roce 1850 James Pierpoint jako píseň na Díkuvzdání pro děti do nedělní školy:

Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

Sláva už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná,
co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět,
těm co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte z lehýnka stačí chvilinka: 
vzpomínka jak rolničky, v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky kdopak vám dal hlas? 
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

  • Tichá noc“ nesmí ve vašem zpěvníku chybět. Původně německá píseň z roku 1818 je dnes již přeložena do 300 jazyků. V češtině její text zní takto:

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

zdroje: www.youtube.com, www.itesco.cz