Užitečné online odkazy pro procvičování češtiny pro děti a žáky s OMJ

Cvičení online a ke stažení

https://app.ceskylevouzadni.cz – online procvičování běžných komunikačních témat

https://umimeto.org – online procvičování z různých předmětů

https://umimecesky.cz – interaktivní procvičování češtiny

https://www.vcelka.cz/cestina-pro-cizince – osobní trenér (aplikace pro rozvoj slovní zásoby a podpory čtení)

http://cestinasmanasky.cz -aplikace zaměřená na výuku pravopisu

https://www.skolasnadhledem.cz-online procvičování z různých předmětů

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy – pracovní listy pro předškoláky a školáky

https://gramar.in/cs – online cvičení z českého jazyka včetně her

https://geograf.in/cs – online cvičení a hry ze zeměpisu, využitelné zejména pro výuku reálií ČR a názvů zemí

https://rysava.websnadno.cz – interaktivní online luštěnky pro 1. stupeň nejen z češtiny, čtení a psaní, doplněné četnými obrázky a ve velmi přehledné podobě

http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=BA&nazev=cesky-jazyk-a-literatura – učební materiály pro 1. stupeň ZŠ pro běžnou výuku češtiny, které lze adaptovat pro češtinu jako druhý jazyk

http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=A&nazev=predskolni-vzdelavani – učební materiály pro předškoláky pro běžnou výuku češtiny, které lze adaptovat pro češtinu jako druhý jazyk

Mobilní aplikace

Aplikace Ten Ta To (Google Play) – procvičování gramatických rodů

Logopedie 1, Logopedie 2 (Google Play) – procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek ve slovech větách, včetně možnosti nahrávání a porovnání vlastní nahrávky s nahrávkou programu

Abeceda pro děti (Google Play)- procvičování písmenek zvlášť i ve slovech, také s možností nahrávání

Abeceda pro děti (App Store)

Výukové kartičky (Google Play) – aplikace na procvičování základní slovní zásoby různých tematických okruhů

Výukové kartičky (App Store)

zdroj: www.inkluzivniskola.cz

Čeština jako druhý jazyk, čeština jako cizí jazyk, čeština jako cílový jazyk, čeština pro cizince, žáci cizinci, žáci s odlišným mateřským jazykem a řada dalších pojmů se objevuje v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů, pro něž není čeština mateřským jazykem, a se kterými se setkáváme v českých školách napříč všemi stupni vzdělávání. 

Mluvíme-li tedy o vzdělávacích potřebách těchto dětí a žáků, je zřejmé, že tito žáci mají zejména potřebu jazykové podpory. Mají totiž odlišný mateřský jazyk od jazyka vyučovacího. Z tohoto hlediska proto nelze mluvit pouze o žácích-cizincích, ale o mnohem širší skupině žáků, mezi něž patří i žáci z migrantských rodin s českým občanstvím, děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí, děti z bilingvních rodin, kde dominuje jiný než český jazyk, atd. Této skupině dětí a žáků nejlépe odpovídá označení děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

– Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

www.rvp.cz