Mikulášská tradice

5. prosince tradičně chodí vesnicemi a městy skupinky čertů s anděli a Mikuláši. V domácnostech pak děti něco zazpívají nebo přednesou básničku. Za ně pak dostanou drobnosti jako jsou sladkosti a drobné dárky. No, a pokud zlobily, objeví se mezi nadílkou nějaké to uhlí nebo brambory.

Svatý Mikuláš

Z trojice Mikuláš, čert a anděl, má právě Mikuláš reálný předobraz. Jedná se totiž o svatého Mikuláše, který žil na přelomu 3. a 4. století a stal se legendou. Patřil mezi první biskupy křesťanské církve. Než se stal knězem, rozdal svůj majetek těm, co ho potřebovali. Odtud právě pramení ono obdarovávání. Uvádí se, že zemřel 6. prosince 327, ale rokem si prameny už jisté nejsou. Stal se oblíbeným světcem a patronem dětí, námořníků a řady dalších profesí.

Proč se ale právě Mikuláš, biskup myrský, stal patronem dětí? Jaké činy a zázraky jsou s ním podle legend spojené? A jaké dnes již pozapomenuté zvyky provázely oslavu svatého Mikuláše v dřívějších dobách?

Na tyto otázky vám odpoví přiložené video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400001-mikulas/

Mikulášské básničky a říkadla pro děti

Hledáte inspiraci na mikulášské říkanky pro děti? Několik jsme jich pro vás zde připravili:

Kdo to klepe? Bílý pán. 
Mikuláš dnes přišel k nám. 

Anděl a čert přišli s ním, 
zjistit, jestli nezlobím.

Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál. 

V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku. 

Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

Mikuláš je hodný pán, 
nosí dětem marcipán.

A zlobivým brambory,
do tátovy bačkory.

Mikuláši, Mikuláši, 
neber sebou čerty radši, 

vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí.

Náš, náš Mikuláš nese dárky hodným dětem náš, náš Mikuláš nese dárky nám.

Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje. Náš, náš Mikuláš nese dárky nám.

Mikuláš je milý děda, hodné děti všude hledá. Bílé vousy, ty mu sluší, na zádech má velkou nůši.

A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky.