Pracovní listy pro děti s OMJ (odlišným mateřským jazykem)

PÍSMENO, SLOVO, VĚTA

Cílová skupina:
– žáci 1. stupně ZŠ, uzpůsobeno pro malé děti (základní terminologie pro 1. a 2. ročník ZŠ)

Obsahový cíl:
– žák porozumí řadovým číslovkám v nejběžnějších kontextech: pořadí v řadě, vyjádření pořadí patra v domě
– žák pozná písmena, slova a věty
– žák aplikuje řadové číslovky v kontextu pořadí písmen ve slově a slov ve větě (propojení s obsahem předmětu ČJ)
– žák aktivně i pasivně ovládá řadové číslovky ve výše zmíněných kontextech 

Jazykový cíl:
– žák si osvojí novou slovní zásobu: řadové číslovky; písmeno, slovo, věta
– žák rozumí otázce: Kolikátý?
– žák aktivně odpovídá na otázku „Kolikátý?“ užitím řadové číslovky 

Slovní zásoba a jazykové struktury:
první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, poslední, kolikátý; písmeno, slovo, věta; v prvním patře, ve druhém patře atp.; podtrhni, škrtni, zakroužkuj

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/pismeno_slovo_veta.pdf

RODINA

Materiál do prvouky ve 2. třídě ZŠ podporující rozvoj mluvení u začátečníků.

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/rodina.docx

zdroj:www.inkluzivniskola.cz