Státní svátky České republiky

Státní svátek je den, který je spojený s historií státu. Připomínáme si významnou událost, která zasáhla do dějin naší země. Česká republika má takových svátků 7.

Stručný přehled státních svátků

1. leden – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU

Tento svátek se váže k roku 1993, kdy 1.1. vznikly rozdělením Československé federativní republiky dva samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika. Prvním českým prezidentem byl Václav Havel.

8.květen – DEN VÍTĚZSTVÍ

V tento den si připomínáme konec II. světové války. Dne 8. května 1945 kapitulovala německá vojska. Naše území osvobodily armády dvou států –  USA a SSSR .

5.červenec – DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE

5. července slavíme výročí příchodu věrozvěstů (šiřitelů víry) Cyrila a Metoděje na naše území. Roku 863 je k nám pozval kníže Rastislav, vládce Velké Moravy. Tito bratři k nám přišli až z Byzance (dnes Turecko). Přinesli nám nové písmo (cyrilice) a nový jazyk (staroslověnština). Do té doby se v kostelech kázalo latinsky. Bohoslužbám ve staroslověnštině pak lidé lépe rozuměli.

6.červenec – DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

Mistr Jan Hus byl katolický kněz, který kritizoval církev za mravní úpadek a prodávání odpustků (možnost koupit si za peníze odpuštění za svůj hřích). Kázal v Betlémské kapli a na Kozím hrádku, do češtiny zavedl diakritiku (háčky a čárky). Církvi se jeho kritika nelíbila. Označila  jej za kacíře (někdo, koho církev odmítá), a dne 6. července 1415 jej na koncilu  v německém městě Kostnice nechala upálit. Jeho smrt vedla v Čechách k husitskému hnutí.

28.září – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

V tento den vzpomínáme na smrt knížete Václava. Byl to vnuk Bořivoje a Ludmily, kteří jako první panovníci naší vlasti přijali křesťanství. Kníže Václav žil spořádaný život a vyznával vládnutí bez bojů a prolévání krve.

Dne 28. září 935 byl kníže Václav na schodech kostela ve Staré Boleslavi zabit, na popud svého bratra Boleslava. Ten nechal Václava zavraždit, aby se mohl ujmout vlády místo něj. Václav byl po své smrti prohlášen za svatého a později i za patrona Českého státu (patron = ochránce).

Připomínkou jeho osoby je např. jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, nebo text na naší dvacetikoruně, který zní: „Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím“.

28.říjen – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Připomínáme si výročí vzniku samostatného Československého státu ze dne 28. října 1918, jehož prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk. Událost se stala po skončení I. světové války a Československo se tak po staletích odtrhlo od Rakouska-Uherska a vlády Habsburků a stalo se demokratickou republikou.

17.listopad – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

V tento den si připomínáme hned dvě důležité historické události.

První se stala v roce 1939. Bylo to na počátku II. světové války, kdy bylo Československo nuceno vzdát se hitlerovskému Německu. Na protest proti tomu proběhla, k výročí vzniku Československa (28.10.), demonstrace (demonstrace = protest) studentů. Němci tuto demonstraci krutě potlačili a při zásahu postřelili studenta Jana Opletala, který později zemřel.

Adolf Hitler pak nechal právě dne 17. listopadu 1939 zavřít české vysoké školy, některé studenty nechal zatknout a popravit, jiné poslal do koncentračních táborů.

Přesně o půl století později byla 17.listopadu 1989 násilně rozehnána pokojná demonstrace studenstva. Tento krok odstartoval Sametovou revoluci, která vedla k pádu komunistického režimu.

zdroj: https://pancelcino.webnode.cz/vlastiveda/cr/svatky-a-symboly/svatky/