Grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení a jsou založeny na koordinaci oka a ruky.

Měli bychom proto u předškoláka podporovat všechny dovednosti – od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma. 

Grafomotorická cvičení mají velké množství variací. Pro inspiraci přikládáme několik pracovních listů ke stažení, které Vám pomohou při tréninku grafomotoriky s Vašimi dětmi. Na každý z uvedených úkolů můžete vymýšlet vlastní obměny. 

https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/